Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ساختمان های بتنی

ساختمان های بتنی (1)

شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 19:16

برخی ایرادات موجود در سازه های بتنی

نوشته شده توسط

بیش از یک قرن است که انسان از بتن در اجرای سازه ها استفاده می کند. هر چند که این ماده نیز مانند سایر مصالح ساختمانی ساخته دست بشر دارای مزایا و معایبی می باشد ولی شاید به دلیل داشتن مقاومت فشاری مناسب ، قابلیت شکل دادن به آن با قالب های مختلف ، مقاومت خوب در برابر رطوبت و آب و ... و شاید ارزان بودن و در دسترس بود مصالح مورد استفاده در ساخت آن بجز سیمان {1} یکی از دلائل اصلی مورد اقبال قرار گرفتن آن توسط کارفرمایان و مهندسین باشد.