Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 23:13

با استناد به گزارشات ارائه شده توسط مؤسسه های لرزه شناسی معتبر داخلی و بین المللی، کشور ایران بر روی کمربند فعال زلزله واقع می باشد. طبق گزارش مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا (USGS1) ایران در رتبه بندی تعداد تلفات انسانی بر اساس تعداد زلزله هایی که در قرن بیستم به وقوع پیوسته است رتبه ی چهارم را در دنیا دارد 

شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 23:13

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 1/6 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، صبح روز دوشنبه 27مرداد1393 سه استان ایلام و لرستان و خوزستان در غرب و جنوب‌ غربی کشور را لرزاند (پایگاه ملی داده‌های علوم زمین ایران).

شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 19:20

زلزله ای با بزرگای 3/7 ریشتر در روز یک شنبه 21 آبان ماه 1396 رأس ساعت 21:48 دقیقه در مرز ایران و عراق در استان کرمانشاه درگسلِ فعالِ خمیدگیِ جبهه‌ی کوهستان زاگرس و گسل های پهنه‌ی گسله ذهاب با مختصات 31 کیلومتری شمال غرب سرپل ذهاب و 32 کیلومتری جنوب غرب حلبچه روی داد 

شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 19:12

گزارش حاضر، پیرو بازدید از آثار زلزله های استان کرمانشاه و زلزله های پیشین و با توجه به اهمیت آسیب های مشترک مشاهده شده (قطعات الحاقی) در زلزله های قبلی، و به منظور توصیف موارد مشاهده شده و ارتقای آگاهی و حساسیت دست اندرکاران صنعت ساختمان نسبت به آن‌ها نوشته شده است.